02133438679
  • English (English)

مجتمع پزشکی مسجد صدریه، پیشرو در ارائه خدمات طب نوین و طب سنتی و مکمل

اعمال یداوی

  • اعمال یداوی

  • اعمال یداوی1

حجامت ، زالو ، فصد ، بادکش

پزشکان فعال در مجموعه در صورتیکه بیمار نیاز به انجام اعمال یداوی که شامل حجامت ، فصد ، زالو ، و بادکش سرد وگرم داشته باشد درشرایط کاملا استریل و بهداشتی انجام می شود .